Avslutad: Vattenavstängning på Klaragatan 1a-y i Marieholm. i Eslöv

Berörda gator: Klaragaran

Påbörjad: 2019-01-03 Kväll

Förväntas klart: 2019-01-04 Eftermiddag

2019-01-11 18:01


2019-01-03 21:43

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

Vattnet avstängt pga en vattenläcka. Reparation kommer att ske i morgon på dagtid med start efter ca 08 00. Vatten finns att hämta i korsningen Klaragatan-Kvarngatan, Marieholm.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.