Avslutad: Vattenavstängning på Hammarlunda i Eslöv

Berörda gator: Holmby

Påbörjad: 2019-01-08 8:00

Förväntas klart: 2019-01-08 Eftermiddag

2019-01-16 05:35
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2019-01-08 11:26

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.