Avslutad: Vattenavstängning på Gudmundsgatan 16-30 och 23-29 i Malmö

Berörda gator: Gudmundsgatan 16-30 och 23-29

Påbörjad: 2019-03-14 8:00

Förväntas klart: 2019-03-14 12:15

2019-03-21 12:24
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2019-03-14 13:45

Vattnet är avstängt på grund av ett ventilbyte, personal är på plats.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.