Avslutad: Vattenavstängning på Fylkinggatan, Sköldgatan, Håkanstorpsvägen och Brynjegatan i Malmö

Berörda gator: Fylkinggatan 22-38, 23-29, Håkanstorpsvägen 13, Sköldgatan 2-4, Brynjegatan 1-17

Påbörjad: 2019-10-10 Morgon

Förväntas klart: 2019-10-10 Eftermiddag

2019-10-17 18:06
Arbetet är nu avslutat och vattnet är tillbaka.

2019-10-10 12:18

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

Ett vattenbrandpoströr sätts upp vid Sköldgatan 3 A-B, där berörda fastigheter kan hämta dricksvatten. Medtag eget kärl.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.