Avslutad: Vattenavstängning på Fosie Kyrkoväg m.fl. i Malmö

Berörda gator: Fosie Kyrkoväg 25-39, 43-45, 61-65, 42-64, Stålholmsgatan 17, Spenatgatan 2, Ljungholmsgatan 1-9, 2-12, Delholmsgatan 1-19, Kärrvägen 3 och 4, Mossevägen 5-19, 6-26

Påbörjad: 2019-04-17 15:00

Förväntas klart: 2019-04-17 Kväll

2019-04-17 22:19


2019-04-17 13:26

Vattnet kommer att stängas av på grund av ett ventilbyte.

Brandpoströr är uppsatt på Fosie Kyrkoväg 25 och även i korsningen Fosie Kyrkoväg/Lyckesholmsgatan. Här kan ni hämta vatten till husbehov. Tänk på att ta med egna kärl.

När vattnet har varit avstängt i ditt hus

När vattnet släpps på igen

Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade. 

Om du har frågor ring kundservice på 040-635 10 00.