Spolning i Södra Råbylund i Lunds kommun

Berörda gator:

Bla Kollektgatan, Kantorsgatan, Prästgången, Carl Gustafs väg, Decimantvägen med omnejd.

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-08-30 08:00

2021-09-20 16:00

  1. 2021-09-13 15:34

    Risk för missfärgning och tryckförändring vecka 35-38.

    Under vecka 35 till cirka vecka 38 genomförs en spolning som kan innebära minskat tryck i kranen och eventuellt missfärgat vatten. Upplever du missfärgat vatten så låt kranen spola tills det blir klart och undvik att tvätta ljus tvätt. Missfärgningen är ofarlig och övergående. För mer info om själva arbetet som pågår, se här: https://www.vasyd.se/Driftinfo/Arbete-i-gatan/Arbete-i-gatan-pa-Sodra-Rabylund-etapp-3-norr-i-Lunds-kommun