Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Avslutad: Dricksvattenförändring på Innanför Ringvägen, gamla staden och Rörsjöstaden i Malmö stad

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-11-11

2021-11-29

  1. 2021-11-29 00:03

    Delar av Malmö och Burlöv kommer under en tid få större inflöde av vatten från Bolmen. Vattnets kvalitet påverkas inte och går att använda som vanligt, men grumlighet eller missfärgning kan förekomma. Orsaken är en planerad renovering på Vombverket.

    Den tidigare läckan på en ledning från Vombverket är lagad. Nu genomförs planerade renoveringar på verket som påverkar vattenleveransen. Detta kompenseras genom att tillfälligt använda mer vatten från Ringsjöverket (Bolmenvatten) in till Malmö och Burlöv.