Dricksvattenförändring på Hela kommunen i Burlöv

2020-02-14 | 08:38

Mellan vecka 9 och vecka 12 kommer hela Burlövs kommun och centrala delar av Malmö att få en större andel dricksvatten från Ringsjöverket än normalt. Sammansättningen av dricksvattnet kommer att vara lite mjukare då dricksvattnet från Ringsjöverket har en lägre hårdhet än dricksvattnet från Vomb- och Bulltoftaverket.