Dricksvattenförändring på Centrala delarna i Malmö

2020-02-14 | 08:30

Mellan vecka 9 och vecka 12 kommer centrala delar av Malmö och Burlöv att få en större andel dricksvatten från Ringsjöverket än normalt. Sammansättningen av dricksvattnet kommer att vara lite mjukare då dricksvattnet från Ringsjöverket har en lägre hårdhet än dricksvattnet från Vomb- och Bulltoftaverket.