Avslutad: Tryckfall på grund av akut vattenläcka i Södra Sandby i Lund

Berörda gator: Näktergalsvägen och Bokvägen, Lundavägen mfl.

Påbörjad: 2018-05-31 Morgon

Förväntas klart: 2018-05-31 Eftermiddag

2018-06-07 18:00


2018-05-31 12:31

Vattnet är för närvarande avstängt på grund av en vattenläcka. Personal är på plats för reparation.

Personal finns på plats för undersökning. Vi har just nu en vattenläcka i Södra Sandby och läcksökning pågår. Personal från VA SYD är på plats.