Avslutad: Annat på Flyinge i Eslöv

2019-11-25 | 11:54

2018-11-22 | 09:12

VA SYD utför just nu underhållspolning på våra dricksvattenledningar. Personal är på plats. Det kan finnas risk för tryckfall i din ledning och missfärgat vatten.

Det kan även finnas risk för missfärgat vatten, då vi stänger och öppnar ventiler på ledningsnätet. Missfärgat vatten är inte farligt, då missfärgningen består av rostutfällningar. Om det är missfärgat, låt vattnet rinna några minuter, tills det är klart.