Ny dricksvattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge.
För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vårt nyhetsflöde.

Påbörjad: Entreprenad är upphandlad. Beräknad byggstart september 2019

Förväntas klart: 2020

Vad ska hända?

Under 2018-2020 bygger VA SYD att bygga en ny vattenledning, en överföringsledning, från Stehag genom Stockamöllan till Billinge.

Varför?

Billinge och Stockamöllan har idag små lokala vattenverk som riskerar att inte leva upp till de höga krav som VA SYD har på dricksvattenleverans. Denna åtgärd ska säkra vattentillförseln till just Stockamöllan och Billinge, både kvantitativt men också kvalitativt.

Genomförande

Det är ett mångfacetterat projekt där ledningsdragningen ska gå igenom växlande miljöer med olika utmaningar. Några saker som kan nämnas är borrning under stambanan, borrningar under vattendrag, biotopskydd för alléer och stenrös, fornlämningar och vattenskyddsområden.

Det är även många privata fastigheter som projektet ska lägga ledning igenom. Detta har samråtts med involverade fastighetsägare genom en ledningsrättsförrättning enligt ledningsrättslagen. Lantmäteriet tog beslut 2018-07-10 om att ge VA SYD rätt att anlägga ledningen. Ersättning till fastighetsägarna kommer att betalas ut och regleras av Lantmäteriet.

När arbetet närmar sig olika jordbruks- och skogsfastigheter, kommer arbetsledaren på plats att försöka kontakta fastighetsägaren för avstämning.

Tidplan

Etapp1, Stehag: Sep 2019 - feb 2020

Etapp 2, Stehag - Hasslebro: Okt 2019 -dec 2019

Etapp 3, Stockamöllan: Dec 2019 - mars 2020

Etapp 4, Stockamöllan - Billinge: Nov 2019 - jan 2020

Etapp 5, Billinge: Dec 2019 - april 2020

Klicka här för detaljerad etappöversikt