VA-utbyggnad Håstad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten. Längst ner hittar du senaste information om projektets framdrift.

Berörda gator:

Håstad

Påbörjad:

Förväntas klart:

2020-08-31

2024-12-31

Senaste information

 1. 03.02.2021 10:13

  Uppdatering 2021-02-03: Förprojektering pågår

  Förprojekteringen är i full gång tillsammans med projektören EnviDan.

  Under december och januari har ledningsdragning från Håstad mot Väggarp fastställts. VA SYD har nu även ett servitutsavtal med fastighetsägaren norr om Kävlingeån som gör att vi har rätt att beträda marken för undersökningar och ledningsanläggning. I vår kommer arkeologiska undersökningar att utföras på ytan. 

  Just nu jobbar vi med att ta fram en ledningsdragning inne i Håstad. Framöver kommer beslut tas om dragning för dricksvattenledning, hur vi kan ta hand om dagvattnet och var det ska ledas ut i Kävlingeån. I slutet på februari ska förprojekteringen vara klar för att
  vi ska kunna ansöka om de tillstånd som behövs. Vi ser ut att hålla den tidplanen.