Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hasslebro

VA SYD genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hasslebro.

Påbörjad: 2016-01-01

Förväntas klart: 2020

Vad ska hända?

Under 2018-2020 bygger VA SYD en ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. I samband med projektet genomförs också utbyggnad till Hasslebro. VA-ledningar fram till byn läggs i den nya cykelbanan. När projektet med den stora ledningen fram till Billinge är klar, kommer fastigheterna i Hasslebro att kunna koppla på till det allmänna nätet.

Varför?

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Tillsammans med Eslövs och Höörs kommun har VA SYD utrett behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag

Tidplan

Oktober 2017 - juli 2018: Ledningsdragning till Hasslebro.

2020-2021: Möjlighet för fastigheter att koppla in på det allmänna nätet för vatten och avlopp.