VA-utbyggnad Faraback

Från september kommer VA SYD att genomföra VA-utbyggnad för att dra kommunalt vatten och avlopp till Fårabäck.

Vad ska hända?

Kommunalt vatten och avlopp ska dras till området Fårabäck, i Fårabäcksvägen och ner i Ebbarpsvägen.

Varför?

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Tillsammans med Malmö stad har VA SYD utrett behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras med schaktning. Tillfartsvägar kommer att stängas av i 200-metersetapper med omdirigering av trafik. Vi kommer att fylla igen och återställa mark efterhand som grävarbete flyttar vidare. Entreprenaden genomförs av MVB Syd på uppdrag av VA SYD.

Tidplan

Nytt slutdatum är satt till 5 juni 2020. Etableringen för arbetet startar 26 september 2019. Projektet förväntas vara klart i mars 2020. Efter det kommer fastigheterna att kunna koppla på sig på det allmänna nätet för vatten och avlopp. Se etappöversikt för de etapper som sker fram till 20 november.

Senaste information

23.04.2020 | 15:35

Avslut av projektet försenat, nytt datum är 5 juni

Byggprojektet går mot sitt slut, men några förseningar i slutfasen gör att vi nu förväntas oss vara klara under första veckan i juni. Fram tills dess spolas de nya ledningarna för att hålla igång omsättningen av vatten och undvika tillväxt av bakterier. En brandpost står och spolar på Ebbarpsvägen.

Karta över berörd sträcka