Arbete i Stångby - Gästabudsvägen m.fl

VA SYD förnyar dag- och spillvattenledningar i Stångby

Berörda gator: Berörda gator är är Gästabudsvägen, Höstagillesvägen, Kalasgränden, Krusaregränden, Välkomstgränden, Gästgränden och Traktörsgränden

Påbörjad: September 2019

Förväntas klart: Februari 2020

Vad ska hända?

VA SYD kommer att förnya dag- och spillvattenledningarna i ovan nämnda gator. Anledningen till detta är att ledningarna är gamla och i dåligt skick. Förnyelsen av dag- och spillvattenledningarna kommer utföras med en schaktfri metod, som kallas infodring av flexibelt foder. VA SYD har tecknat avtal med en entreprenör, Aarsleff, för utförande av arbetet. Arbetet sker från de befintliga nedstigningsbrunnarna och därför kan framkomligheten begränsas temporärt vid arbetet.

Genomförande

Aarsleff kommer i första skedet rengöra och spola ledningarna och i nästa skede att utföra själva infodringsarbetet. Detta arbete kommer göras både med huvudledningarna och med servisledningarna.