Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Södra Västkustvägen 87, Bjärred i Lomma kommun

Åtgärder Utlopp Bredbäck

Berörda gator:

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-06-14

2021-09-30