Arbete på Rådmansgatan kv Priorn

VA SYD förlänger dricksvattenledning till kvarteret Priorn.

Berörda gator: Rådmansgatan, Källängen

Påbörjad: 2019-07-15

Förväntas klart: 2019-08-30

Vad ska hända?

Dricksvattenledningen från Rådmansgatan ska förlängas genom Källängen ut mot Pildammsvägen. Även ledningar för hushållsavloppsvatten och dagvatten kommer att förlängas.

Varför?

För att förse nybyggnation i kvarteret Priorn med dricksvatten och ledningar för hushållsavlopp och dagvatten..

Genomförande

Dricksvattenledningen kommer att dras genom Källängen. I början av arbetet kan det bli begränsad framkomlighet på del av Rådmansgatan. Vattenavstängning kommer att ske vid ett tillfälle nattetid på del av Rådmansgatan. Information till berörda kommer.