Arbete i Rosengränd och Sigfridsgatan

Förnyelse av VA-nätet

Påbörjad: 2019-05-13

Förväntas klart: Arbetet beräknas klart i september månad, exakt datum för det kommer att uppdateras

Vad ska hända?

VA SYD kommer att förnya vattenledningen med tillhörande vattenserviser som ligger i Rosengränd 1-20 och Sigfridsgatan 19-33 samt sätta nya avstängningsventiler för vattenledningen i området. VA SYD kommer att ombesörja hushållen med provisoriskt vatten under förnyelsearbetet, tillfällig avstängning av vatten förekommer vid omkopplingar men info om detta får ni av vår entreprenör innan avstängning sker. Innan förnyelsen av vattenledningen påbörjas ska VA SYD även åtgärda två deformationer på avloppsledningarna. Detta kommer att göras med schakt mitt i sträckan Rosengränd 9-20 samt vid cykelpassagen utanför Rosengränd 19-20. Huvudledningarna för avloppet samt en del av tillhörande serviser kommer att förnyas med infodring. Detta arbete kommer att ske till hösten när vi är färdiga med våra grävarbeten, mer info om detta kommer vår entreprenör för infodring ge er när det närmar sig till hösten.

Varför?

Flertalet läckor och driftstörningar i området

Genomförande

Förnyelsen av vattenledningen görs med rörspräckning vilket innebär att vi etablerar två schakt, ett vid infarten till Sigfridsgatan och ett vid cykelpassagen mellan Per Albin Hanssons väg och Rosengränd. Här i mellan drar vi ner en ny vattenledning där den gamla idag ligger och på så sätt kan vi undvika många, långa och stora schakt. Vi kommer i och med detta arbete även att förnya vattenserviserna för Rosengränd 1-8 och Sigfridsgatan 19-33, när vi gör detta kommer vi vara tvungna att göra mindre schakt för att kunna komma åt serviserna samt kunna koppla om de nya serviserna till den nya huvudledningen. Målet är att ni som bor på Rosengränd 1-8 ska kunna nå era fastigheter med bil under större delen av arbetet. För er som bor på Sigfridsgatan 19-33 kommer ni inte kunna nå era fastigheter med bil from då vi etablerar draghålet för rörspräckningen. För de som bor på Rosengränd 9-20 påverkas inte ni av vattenservisförnyelse då ni får ert vatten från Velandergatan. Förnyelse av avloppsledningarna görs med två större schakt innan förnyelse av vattenledningen påbörjas. Huvudledningarna för avloppet samt en del av tillhörande serviser kommer att förnyas med infodring som är en schaktfri metod. Detta arbete kommer inte påverka er boende, mer info om detta kommer vår entreprenör för infodring ge er när det närmar sig till hösten.