Arbete i Torna Hällestad

Hösten 2018 genomför VA SYD en ledningsförstärkning av dricksvattenledningsnätet i Torna Hällestad.

Påbörjad: 2018-06-04

Förväntas klart: 2018-11-30

Vad ska hända?

Till hösten förstärker VA SYD dricksvattenledningsnätet i Torna Hällestad för att främst förbättra vattentrycket längs Åsvägen men även för resten av byn.

Varför?

Flera boende i Torna Hällestad upplever sedan en tid tillbaka försämrat vattentryck periodvis över dygnet. VA SYD har under våren 2018 utfört tryckmätningar på det allmänna dricksvattenledningsnätet och hos våra kunder i byn. Resultaten har visat att boende längs Åsvägen har en stor tryckvariation över dygnet som beror på en ökad förbrukning i kombination med att dimensionen på dricksvattenledningen i Åsgatan och delar av Byvägen tyvärr inte har hängt med.

Genomförande

Nu påbörjar vi en långsiktig lösning där vi gräver ner en ny dricksvattenledning från Åsvägen västerut och ansluter på inkommande huvudvattenledning till byn. Detta skulle främst ge ett jämnare vattentryck på Åsvägen men även förbättra kapacitet och redundans till resten av byn. Förläggning av den nya ledningen kommer att påbörjas sista veckan i september. Vi har sedan den 5 juni ett avancerat tryckinstrument placerat inne byn som mäter vattentrycket väldigt ofta med hög noggrannhet och som vi kan läsa av på distans för att ha koll i realtid.

Tidplan

Start sista veckan i september, klart november 2018

Vad kan du göra själv?

I väntan på att ledningarna förstärks ber vi dig att tänka på att inte använda mer vatten än nödvändigt mellan klockan 06-08 och klockan 16-22. Undvik att vattna på dagen mellan klockan 06-22. Här finns tips på hur du kan använda vattnet smart