Arbete i Torna Hällestad

Hösten 2018 genomför VA SYD en ledningsförstärkning av dricksvattenledningsnätet i Torna Hällestad.

Påbörjad: 2018-06-04

Förväntas klart: 2018-11-30

Vad ska hända?

Till hösten förstärker VA SYD dricksvattenledningsnätet i Torna Hällestad för att främst förbättra vattentrycket längs Åsvägen men även för resten av byn.

Varför?

Flera boende i Torna Hällestad upplever sedan en tid tillbaka försämrat vattentryck periodvis över dygnet. VA SYD har under våren 2018 utfört tryckmätningar på det allmänna dricksvattenledningsnätet och hos våra kunder i byn. Resultaten har visat att boende längs Åsvägen har en stor tryckvariation över dygnet som beror på en ökad förbrukning i kombination med att dimensionen på dricksvattenledningen i Åsgatan och delar av Byvägen tyvärr inte har hängt med.

Genomförande

Just nu håller vi på att utvärdera en långsiktig lösning där vi gräver ner en ny dricksvattenledning från Åsvägen västerut och ansluter på inkommande huvudvattenledning till byn. Detta skulle främst ge ett jämnare vattentryck på Åsvägen men även förbättra kapacitet och redundans till resten av byn. Vi kommer från och med 5 juni ha ett avancerat tryckinstrument placerat inne byn som mäter vattentrycket väldigt ofta med hög noggrannhet och som vi kan läsa av på distans för att ha koll i realtid. Parallellt vill vi även uppmana er som bor i byn att följa de besparingsåtgärder som beskrivs på https://www.vasyd.se/Artiklar/Nyheter/Kris/Varmebolja-juni18. Särskilt viktigt i Torna Hällestad är att inte vattna dagtid mellan 06:00 till 00:00.

Tidplan

Hösten 2018