Arbeten på Brunnsgatan och Östra Vallgatan i Lund

Dag- och spillvattenledningar ska separeras och en dricksvattenledning ska förnyas.

Berörda gator: Brunnsgatan, Arkivgatan, Östra Vallgatan, Skolgatan, Dalbyvägen

Påbörjad: 2019-04-01

Förväntas klart: 2020-03-01

Vad ska hända?

Detta är den nedersta delen av ett stort arbete som görs för att separera dag- och spillvattenledningar i Östra Vallgatan. Det kommer att grävas från korsningen Arkivgatan/Brunnsgatan till Östra Vallgatan/Dalbyvägen. Arbetet kommer att ske i etapper och asfalteras efter hand.

Varför?

Detta minskar risk för översvämning och kommer att avbelasta ledningsnätet i centrala Lund. Arbetet genomförs nu för att samköra med Lunds kommuns beläggningsprogram för asfalt.

Genomförande

Arbetet kommer genomföras av Markentreprenad i Lund på uppdrag av VA SYD och kommer ske genom schaktning.

Tidplan

Arbetet inleds med första etappen 1 april. Schakten i Östra Vallgatan/Dalbyvägen kommer vara den sista delen av arbetet och där kommer vi vara någon gång efter årsskiftet 2019/2020.