Avslutad: Arbete på Onsjögatan, Albogatan och Göingegatan i Lund

Det befintliga ledningsnätet är i dåligt skick, därför lägger vi nya ledningar och passar samtidigt på att separera de kombinerade ledningarna.

Berörda gator: Onsjögatan, Albogatan, Göingegatan

Påbörjad: 2018-09-03

Förväntas klart: 2019-04-30

Vad ska hända?

Vi kommer att lägga nya VA-ledningar i gatan och då passar vi även på att separera de kombinerade ledningarna så att dagvatten (regnvatten och dräneringsvatten) och spillvatten (avloppsvatten från kök, toalett, dusch) rinner i separata ledningar. Vi kommer även att lägga nya dricksvattenledningar i området. När vi separerat ledningarna kan fastighetsägare behöva göra förändringar på tomten.

Varför?

Ledningarna i gatan är från 1924 och är i behov av förnyelse.

Genomförande

Hela gatan kommer att grävas för att kunna lägga nya ledningar.

Tidplan

Start i september i korsningen Getingenvägen/Göingevägen.  Grävningen kommer sedan fortsätta upp i Albogatan fram till korset av Onsjögatan.

Nästa etapp blir från Getingevägen/Onsjögatan och uppåt för att gräva de sista delarna.

Vi beräknar vara klara med hela arbetet till mars 2019