Arbete på Kungs Oskars väg och Norra Spolegatan i Lund

VA-ledningsarbete till exploateringsområde på f.d. regionbussparkeringen.

Påbörjad: Juni 2019

Förväntas klart: December 2019

Vad ska hända?

VA SYD ska bygga va-ledningar i kommunala gator i området. VA SYD ska också flytta va-ledningar som går genom fastigheten där det ska bli kontorskvarter.

Varför?

Detaljplan PÄ 22/2008a för Kung Oskar 3 och 4 m.fl. i Lund gör det möjligt att bygga ca 160 bostäder i två bostadskvarter och ett kvarter med kontor.