Arbete på Limhamn Birger Jarlsgatan

VA SYD separerar ledningsnätet i området för att minska risken för källaröversvämning när det regnar riktigt mycket. Efter ombyggnaden kommer gatan att bli separerad d.v.s. med en spill och en dagvattenledning.

Berörda gator: från Tegnergatan fram till Linnégtaan

Påbörjad: november 2019

Förväntas klart: 2020-02-28

Vad ska hända?

VA SYD kommer att lägga om dagens kombinerade ledning som går längs med Limhamns torg. För att det separerade ledningsnätet ska bli verksamt behöver du som fastighetsägare också separera ledningarna på din fastighet. Du får mer detaljerad information om detta längre fram. I samband med dessa arbeten förnyar vi också dricksvattenledningen.

Varför?

Åtgärden görs för att minska källaröversvämningar och avlasta ledningsnät och reningsverk.