Läcka i centrala Malmö

En läcka i korsningen Studentgatan och Södra Promenaden orsakar trafikstörningar. Arbete pågår.

Påbörjad: 2020-02-06

Förväntas klart: Prognos är att trafikstörningar kan pågå i två veckor

Vad ska hända?

Ett dricksvattenrör har sprungit läck och orsakat skador på gatan och lett till störningar och omdirigering av trafik. Trafiken är avstängd runt Amiralsbron, Studentgatan och Södra Promenaden. Det läckande vattnet har fört med sig grus och sand som runnit ner i kanalen och gjort den grumlig. Det är ofarligt men kan se märkligt ut. Reparation och återställning av området pågår. Malmö stad ansvarar för gatorna och det har varit ett tätt samarbete ute på plats. Ett första besked är att det kommer ta två veckor innan korsningen är helt öppen för trafik i alla riktningar.