Arbete på Kyrkogatan för nordsydliga cykelstråket

VA SYD byter dag- och spillvattenserviser i Kyrkogatan.

Berörda gator: Kyrkogatan mellan Lilla Gråbrödersgatan och Paradisgatan

Påbörjad: 2019-09-23

Förväntas klart: 2019-11-01

Vad ska hända?

I samband med fjärde etappen av bygget av nordsydliga cykelstråket genom Lund, byter VA SYD dag- och spillvattenserviser i Kyrkogatan mellan Lilla Gråbrödersgatan och Paradisgatan.