Arbete på Kvarngatan m.fl. i Marieholm

VA SYD kommer att bygga en ny tryckstegsringsstation i Marieholm under hösten och vinter 2018/19 för att säkerställa framtidens vattenförsörjning i Marieholm. För att detta projekt kan genomföras befintliga vattenledningar i anslutningen till den nya tryckstegringsstationen som ligger i norr om rondellen i Kvarngatan behöver förnyas och dimensioneras upp.

Berörda gator: Kvarngatan, delar av Väster- och Norregatan vid rondellen i Kvarngatan (etapp 1) samt Kävlingevägen vid Idrottsanläggningen i Marieholm (etapp 2).

Påbörjad: Maj 2018

Förväntas klart: Maj 2019

Vad ska hända?

Befintliga dricksvattenledningar i anslutningen till den nyplanerade tryckstegsringstationen i Kvarngatan i Marieholm förnyas och dimensioneras upp i två etapper. Under den första etappen som kommer att genomföras under våren och sommaren 2018 förnyas huvudvattenledningar och tillhörande vattenserviser som ligger vid och i norr om rondellen i Kvarngatan. Genomförande av den första etappen är en förutsättning för utbygganden av den nya tryckstegringsstationen i Marieholm. Den andra etappen kommer att genomföras senare, under våren 2019, när den nya tryckstegringsstationen tas i drift. Under den här etappen, som är mycket mindre i omfattningen, genomförs omkopplingar av vattenledningar som ligger i anslutningen till den befintliga tryckstegringsstationen i Kävlingevägen vid Idrottsanläggningen.

Varför?

En säkrare vattenförsörjning i Marieholm.

Genomförande

Utbyggnader av nya dricksvattenledningar kommer att ske med kombinerat schakt- och schaktfri teknik.