Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Hyllie söder om badhuset

Fastighets- och Gatukontoret I Malmö Stad iordningställer mark för att möjliggöra utveckling av en ny blandad stadsbebyggelse i området mellan Hyllie i söder och Holma/Kroksbäck i norr i enlighet med detaljplanen Dp 5533. VA SYD kommer att utföra ledningsarbete.

Berörda gator:

Hyllie boulevard, Hyllievångsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-09-01

2022-09-30