Arbete på Hemmansväg, Eslöv

Förnyelse av vattenledning och tillhörande serviser

Påbörjad: Juli

Förväntas klart: 2019-11-15

Vad ska hända?

VA SYD ska förnya dricksvattenledningen med tillhörande serviser som ligger i Hemmansväg på sträckan mellan Hemmansväg 11-19/ 20-32. Boende mellan Hemmansväg 13-19 och 20-32 kommer att ha vatten under projektets gång då VA SYD leder ut en provisorisk vattenledning som ni kopplas mot. Vid omkoppling kommer VA SYD stänga vattnet och när detta sker får ni info av vår entreprenör i förväg. Trafiken kan komma att påverkas på Hemmansvägen under projektets gång mer info om detta får ni av vår entreprenör.

Varför?

Flertalet läckor

Genomförande

VA SYD kommer att rörspräcka den befintliga ledningen för att i största möjliga mån undvika störningar och hinder i gatan. När jobbet genomförs gör vi två större schakt i vardera enda av gatan där vi drar ner röret från och till. Vid varje hus vattenservis kommer mindre schakt att grävas för att byta vattenserviser samt anlägga spolbrunnar på spill- och dagvattenserviserna.