Arbete på Hällestadsvägen - förnyelse av vattenledning

VA SYD förnyar vattenledningar på Hällestadsvägen.

Vad ska hända?

VA SYD ska förnya befintlig vattenledning i Hällestadsvägen. Ledningen är i dåligt skick och kommer att förnyas genom schaktfria metoder.

Arbetets sträckning