Arbete på Getgatan R F bergsgatan Malmo

Förnyelse av bef VA-nät och nyanläggning av totalt 10 servispaket

Berörda gator: Getgatan och R F Bergsgatan

Påbörjad: 2019-10-14

Förväntas klart: Februari 2020

Vad ska hända?

VA SYD ska anlägga fem nya servispaket i Getgatan och R F Bergsgatan på Limhamn till fastigheteten Härfågeln. I samband med detta arbete förnyar VA SYD även servispaketen till Getegtan 39 och 41 samt en del av huvudledningarna som ligger i både Getgatan och R F Bergsgatan.

Varför?

Det exploateras på Härfågel och totalt upprättas 10 nya radhus och då måste dessa hus få nya servisanslutningar, fem servispaket på resp. gata. När VA SYD måste gräva upp så pass mycket på en sådan kort sträcka passar vi även på att förnya huvudledningarna på denna sträcka, sätter nya brunnar och ventiler, samt förnya servispaketen som hamnar i schakten.

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras med schakt och det kommer innebära begränsad framkomlighet för trafiken och under en del dagar kan det även vara begränsad framkomlighet med bil till era fastigheter. Info om vilka dagar detta kan beröra er som bor längs med berörda sträckor kommer vår entreprenör meddela er några dagar i förväg. Arbetet på Getgatan kommer att starta i v.42. När jobbet är färdigt på Getgatan etablerar VA SYD om sig till R F Bergsgatan. Hela jobbet räknas vara färdigt i januari 2020. Återställning av uppgrävda ytor kan eventuellt pågå något längre.