Förnyelse av dricksvattenledning på Linero i Lunds kommun

VA SYD kommer under hösten att renovera dricksvattenledningarna i Svärdgränden, Spjutgränden, Sköldgränden och Brynjegränden.

Berörda gator:

Thulehemsvägen, Vikingavägen, Svärdgränden, Spjutgränden, Sköldgränden och Brynjegränden

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-08-23

2021-11-30