Förnyelse av dricksvattenledning på Linero i Lunds kommun

VA SYD kommer under hösten att renovera dricksvattenledningarna i Svärdgränden, Spjutgränden, Sköldgränden och Brynjegränden.

Berörda gator:

Thulehemsvägen, Vikingavägen, Svärdgränden, Spjutgränden, Sköldgränden och Brynjegränden

Påbörjad:

Förväntas klart:

Augusti 2021

Januari 2022

Senaste information

 1. 15.09.2021 15:48

  Justerad tidplan

  Tidplanen har justerats lite och datumen skjutits fram:

  Svärdgränden: Vecka 40 – 43, 4 okt – 29 okt

  Spjutgränden: Vecka 44 – 47, 1 nov – 26 nov

  Sköldgränden: Vecka 48 – 51, 29 nov – 24 dec

  Brynjegränden: Vecka 1 – 4, 3 jan – 28 jan

 2. 30.06.2021 10:50

  Tidplan för grävning

  Preliminär tidplan för grävarbete i berörda gator:

  Svärdgränden: 15/9 - 30/10

  Spjutgränden: 15/10 - 30/11

  Sköldgränden: 15/11 - 30/12

  Brynjegränden: 15/12 - 15/1