Avslutad: Arbete på Bruksgatan i Eslöv

VA SYD förnyar spillvattenledningarna i Bruksgatan

Berörda gator: Bruksgatan, från Åkermans väg och norrut.

Påbörjad: September 2019

Förväntas klart: December 2019

Vad ska hända?

VA SYD kommer att förnya spillvattenledningarna i Bruksgatan, från Åkermans väg och norrut. Förnyelsen av spillvattenledningarna kommer utföras med en schaktfri metod, som kallas infodring med flexibelt foder. VA SYD har tecknat avtal med en entreprenör, NCC, för utförande av arbetet. Arbetet sker från de befintliga nedstigningsbrunnarna och framkomligheten kan begränsas vid arbetet.

Varför?

Anledningen till detta är att ledningarna är i dåligt skick och det har förekommit många driftstörningar.