Ny dricksvattenledning och reparationer i Arlöv

Reparation av läckande ledning under tågspåren.

Berörda gator: Järnvägsgatan, Strandgatan, Lommavägen, Vintergatan

Påbörjad: 2019-11-01

Förväntas klart: Februari 2020

Vad ska hända?

För att säkra vattenleveranserna mellan norra och södra Arlöv borrar vi en ny vattenledning. Under arbetets gång har en gammal ledning under spåren sprungit läck. Vi arbetar nu med reparationer och inkopplingar. Gatuavstängningar och begränsad framkomlighet i området.