VA SYD

Arbete i gatan på Veberöd i i Lund

Säkerställa bättre leveranssäkerhet samt drift kommer det att förläggas en ny vattenledning och anslutas på det befintliga vattenledningsnätet.

Vad ska hända?

Nyanläggning av vattenledning

Varför?

Bättre leveranssäkerhet samt drift på det befintliga vattenledningsnätet i området.

Genomförande

Styrd borrning och sju (7) borrnings- och mottagarschakter (Schaktgropar).

Tidplan

2021-02-01 - 2021-04-16