VA SYD

Arbete i gatan på Vävaregatan i Lund

Förnyelse av vattenledningar i Lund

Vad ska hända?

Grävarbete på körbana, Förnyelse av vattenledning.

Varför?

Förnyelse av befintliga vattenledningar. Dåligt skick på ledningar idag.

Genomförande

Shacktarbete samt Rörspräckningsarbete

Tidplan

03-09-2020 till 27-11-2020