VA SYD

Arbete i gatan på Västra Tygelsjö i Malmö

Vad ska hända?

Arbete i Sjötorpsvägen samt Bäckaforsvägen. Bäckaforsvägen avstängd från Sjötorpsvägen upp till den 90 gradiga svängen i norr. Sjötorpsvägen avstängd i korsningen med Bäckaforsvägen.

Varför?

Utbyggnad av VA nätet

Genomförande

Schaktarbete

Tidplan

2020-09-21 - 2020-12-18