Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Arbete i gatan på Västra Hamnen i Malmö stad

Renovering av spill-ledning

Berörda gator:

Västra Varvsgatan, Citadellsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Våren 2022

Våren 2022