VA SYD

Arbete i gatan på Tredje Parkvägen i Lomma

VA SYD ska bygga en ny pumpstation på Tredje Parkvägen i Bjärred. Bygglov och strandskyddsdispens är godkända av Lomma kommun.

Vad ska hända?

Vi ska riva en gammal pumpstation och bygga en ny med tillhörande styrskåp. Transportvägen till pumpstationen kommer till största del ske via Parkallén och stranden. Buller från arbetet kan förekomma i området under dagtid.