VA SYD

Arbete i gatan på Stora Torg i Eslöv

Vi förnyar ledningar för vatten och avlopp i samband med ombyggnaden av Stora Torg.

Vad ska hända?

Vi lägger nya rör för vatten och avlopp. Detta kommer att öka kapaciteten för vattentillgången till Eslöv.