Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Stehag i Eslövs kommun

Berörda gator:

Ringvägen och Thulevägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Vecka 36

Årsskiftet 2021/2022