Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Stångby i Lunds kommun

Förnyelse av vattenledningar

Berörda gator:

Gästabudsvägen, Höstagillesvägen, Kalasgränden, Krusaregränden, Välkomstgränden, Gästgränden och Traktörsgränden.

Påbörjad:

Förväntas klart:

Februari 2021

Oktober 2021