Arbete i gatan på Stångby i Lunds kommun

Förnyelse av vattenledningar

Berörda gator:

Gästabudsvägen, Höstagillesvägen, Kalasgränden, Krusaregränden, Välkomstgränden, Gästgränden och Traktörsgränden.

Påbörjad:

Förväntas klart:

Februari 2021

Oktober 2021