VA SYD

Arbete i gatan på Spelmansgatan och Lergöksgatan i Malmö

VA SYD kommer att utföra förbättringsarbete i ert område kring Dag- och Spillvattenledningarna.

Vad ska hända?

VA SYD kommer att infodra/strumpa spill- och dagvattenledningarna i Spelmansgatan och Lergöksgatan.

Varför?

Spill- och dagvattenledningarna med tillhörande serviser i Spelmansvägen och Lergöksgatan är i dåligt skick. Ledningarna är i behov av förnyelse.

Genomförande

Infodring med flexibelt foder kommer användas som metod. Där serviser inte går att infodra kommer servisledningarna bytas ut med schaktmetod.

Tidplan

Arbetet kommer att starta i v.43 2020 och vara slutfört i v.52 2020

Karta över berört område

https://www.google.se/maps/place/Lerg%C3%B6ksgatan,+215+79+Malm%C3%B6/@55.55607,13.0215247,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a0fdfb3f5cd9:0xd37fec1684bed635!8m2!3d55.5544451!4d13.0234371?hl=sv