VA SYD

Arbete i gatan på Södra Sandby i Lund

Nyanläggning spillvattenledning

Vad ska hända?

Utbyggnad och förläggning av tryckavloppsledning och självfallsledning spillvatten

Varför?

VA-utbyggnadsplan för kommunalt VA

Genomförande

Rörnät Entreprenad och NCC

Tidplan

2020-09-10 - 2020-10-16