Arbete i gatan på Södra Råbylund etapp 3 norr i Lunds kommun

Lunds kommun och VA SYD bygger ut tredje etappen av Södra Råbylund.

Berörda gator:

Gamla Dalbyvägen, Prästavägen, Råbylundsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Mars 2021

Slutet av 2022