Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Arbete i gatan på Södra Råbylund etapp 3 norr i Lunds kommun

Lunds kommun och VA SYD bygger ut tredje etappen av Södra Råbylund.

Berörda gator:

Gamla Dalbyvägen, Prästavägen, Råbylundsvägen med omnejd

Påbörjad:

Förväntas klart:

Mars 2021

Slutet av 2022

Senaste information

  1. 13.09.2021 15:29

    Fortsatt spolning

    Vi kommer att behöva fortsätta att spola under drygt en veckas tid. Därmed finns fortfarande en risk för förändrat tryck i kranen och missfärgat vatten.

  2. 31.08.2021 14:47

    Risk för missfärgat vatten och tryckförändring v35-36

    Under vecka 35 och 36, 30 augusti till 10 september, genomförs en spolning som kan innebära minskat tryck i kranen och eventuellt missfärgat vatten. Upplever du missfärgat vatten så låt kranen spola tills det blir klart och undvik att tvätta ljus tvätt. Missfärgningen är ofarlig och övergående.