Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Södra Råbylund etapp 3 norr i Lunds kommun

Lunds kommun och VA SYD bygger ut tredje etappen av Södra Råbylund.

Berörda gator:

Gamla Dalbyvägen, Prästavägen, Råbylundsvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

Mars 2021

Slutet av 2022