Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Arbete i gatan på Södervägen i Burlövs kommun

Förnyelse Vatten och Avlopp

Berörda gator:

Södervägen, Falkvägen, Tvärvägen, Burlövsvägen, Fasanvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-09-01

slutdatum är preliminär