Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Södervägen i Burlövs kommun

Förnyelse Vatten och Avlopp

Berörda gator:

Södervägen, Falkvägen, Tvärvägen, Burlövsvägen, Fasanvägen

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-09-01

datum är preliminär, projektet är fortfarande i tidigt skedd