Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Avslutad: Arbete i gatan på Slånbacksvägen och Sturegatan i Eslövs kommun

VA SYD och Eslövs kommun kommer utföra ledningsarbeten i Slånbacksvägen och Sturegatan i syfte att minska risken för vattenläckor och översvämningar i området. Dessutom kommer både väg- och gångbanor att byggas om.

Berörda gator:

Slånbacksvägen och Sturegatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-04-09

2021-07-30