Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2021-11-29 10:45

Arbete i gatan på Skolskeppsgatan i Lomma kommun

VA SYD ska bygga en ny servisledning i Skolskeppsgatan. Trafik omdirigeras.

Berörda gator:

Skolskeppsgatan och närliggande gator

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-11-22

2021-12-24

Karta över berört område