Arbete i gatan på Sjöblads väg i Malmö stad

Ny dricksvattenledning till Sjöblads väg.

Berörda gator:

Scheelegatan och Sjöblads väg

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-05-03

2021-08-01