Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Sjöblads väg i Malmö stad

Ny dricksvattenledning till Sjöblads väg.

Berörda gator:

Scheelegatan och Sjöblads väg, korsning Volframgatan/Scheelegatan

Påbörjad:

Förväntas klart:

2021-05-03

2021-08-01