Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Arbete i gatan på Sankt Petri kyrkogata i Lund

VA SYD och Kraftringen ska renovera ledningar i Sankt Petri kyrkogata. Lunds kommun ska genomföra en omgestaltning. Senaste nytt längst ner.

Berörda gator:

Sankt Petri kyrkogata, Winstrupsgatan med flera

Påbörjad:

Förväntas klart:

Mars 2021

Augusti 2021

Senaste information

 1. 28.06.2021 10:54

  Sommaruppehåll 19/7 - 16/8

  Arbetet kommer att ha sommaruppehåll från 19 juli och återupptas 16 augusti. Det allra mesta av ledningsarbetet är klart. Efter uppehållet ska gatan asfalteras och besiktigas. Under uppehållet är gatan fortsatt stängd och tillgänglighet och avfallshantering kommer att fortsätta som nu. Gatan planeras att öppna 31 augusti.

 2. 17.06.2021 09:34

  370 år gamla rör funna av arkeologer

  I samband med grävarbeten i historiska miljöer, som på Sankt Petri kyrkogata i Lund, görs alltid en arkeologisk undersökning. Denna gång fann man i närheten av arbetet delar av VA-systemet från 1600-talet. Då använde man gedigna tallstockar med ett borrat hål för vattnet att passera. Läs mer på sydsvenskan.se.

 3. 10.06.2021 16:21

  Helgarbete 12-13 juni

  Helgen som kommer, 12-13 juni, kommer att innebära arbete över helgen då entreprenören kommer att arbeta med en ledning för dagvatten. Arbetet kommer att pågå kl 7-18 båda dagarna. Vi ber om ursäkt för eventuella extra störningar det innebär.

 4. 08.06.2021 13:25

  Akut vattenläcka tvingade oss att stänga vattnet i förtid

  En ledning sprang akut läck i morse och vattnet stängdes av. Då passade vi på att genomföra arbetet som egentligen skulle ske i eftermiddag 8 juni. Den vattenavstängningen kommer alltså inte att ske.

 5. 07.06.2021 08:47

  Vattenavstängning 8 juni

  Mellan cirka kl 16 och 17.30 tisdagen 8 juni kommer vattnet att stängas av. Skulle något oväntat tillstöta kan det dra ut på tiden, dock inte längre än till kl 20. Tappa gärna upp vatten i kärl för husbehov. Gäller: Winstrupsgatan 1-14, Sankt Petri kyrkogata 5 och 7, Lilla Gråbrödersgatan 4 och 6, Knut den Stores gata 2 och 4.

 6. 03.06.2021 14:34

  Förändring i sophanteringen (trots allt!) från 7 juni

  Från och med 7 juni kommer boende och verksamheter på Sankt Petri kyrkogata nr 1 och 3 beröras. De kommer att behöva slänga mat- och restavfall i garaget under biblioteket. Sortering av förpackningar sker vid Clemenstorget 12. Övriga som varit berörda till nu, kommer att återgå till normal hantering och kan sortera avfall i fastigheten som vanligt igen. 

 7. 19.05.2021 10:25

  Inga förändringar i sophanteringen

  Vi ser just nu inget behov av att ytterligare förändra sophanteringen under resterande byggtid. Sopbilen kommer att kunna ta sig fram som idag. Ett schakt längre fram i arbetet kommer att öppnas och stängas mellan soptömningar för att minimera störningar.

 8. 19.05.2021 10:21

  Arbete på fjärrvärmeledningar och upptag av gatsten

  Denna vecka fixas fjärrvärmeledningar från Clemenstorget mot Winstrupsgatan. Under nästa vecka kommer vi börja ta upp gatsten fram mot Bredgatan. Sen kommer ett större schakt att grävas på sträckan mot Bredgatan som kommer att ligga öppet i cirka två dagar. Vi följer tidplanen.

 9. 27.04.2021 13:01

  Mindre justeringar i tidplanen

  Några mindre justeringar har gjorts i tidplanen, dock inget som förändrar tidplanen som helthet.

 10. 16.04.2021 10:00

  Vattenavstängning tisdag 20 april

  Vi planerar att koppla om vattnet till fastigheter på Sankt Petri kyrkogata tisdag 20 april. Fastigheter kan under dagen (kl 7-16) bli utan vatten under cirka en halvtimme.

 11. 09.04.2021 08:35

  Arbetet rullar på

  Under april har arbetet rullat på enligt plan. En så kallad spontlåda används i gropen för att jord från sidorna inte ska falla tillbaka i schaktet. Tillfälliga vattenledningar kommer att kopplas på under vecka 15. Då kommer också arbete pågå på Clemenstorget. 12. 18.03.2021 08:12

  Vattenavstängning och schaktarbete i helgen

  Under helgarbetet kommer det pågå schaktarbete dygnet runt, vi ber om ursäkt och förståelse för störningarna det innebär.

  Det kommer också förekomma störningar i vattenförsörjningen på fredag 19/3 mellan ca 22.00-23.59, samt lördag 20/3 mellan cirka 08.00-16.00. Hushåll som blir påverkade av detta kommer att ha ett avbrott på ca 1-1,5 timmar och avbrottet sker en gång per hushåll. Detta beror på att vi byter vissa ventiler i korsningen Bytaregatan/Sankt Petri samt Bredgatan/Sankt Petri för att kunna koppla om till tillfälligt vatten under byggtiden. Information till berörda ska komma inför.

 13. 16.03.2021 13:03

  Helgarbete 19-21 mars

  Från kl 18.00 fredag 19 mars till måndag 22 mars kl 05.00 genomförs arbete i Bytaregatan/Sankt Petri kyrkogata och Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata. Sankt Petri kyrkogata stängs av från och med 19 mars. Arbetet som ska göras är läggning av ledningar för fjärrvärme och gas, samt anslutning av ny vattenledning.

 14. 10.03.2021 09:50

  Vägavstängning från 19 mars

  Trafikanordningsplan, TA-plan, är nu antagen. Sankt Petri kyrkogata kommer att stängas av för allmän trafik från och med 19 mars. Tidplanen och etappkarta är uppdaterad.

 15. 05.03.2021 14:11

  Grävarbete inleds 15 mars

  15 mars startar grävarbete i korsningarna Bytaregatan/Sankt Petri kyrkogata och Winstrupsgatan/Sankt Petri kyrkogata. 

 16. 25.02.2021 14:17

  Etablering 8 februari

  Byggstart är fortsatt planerad till 8 mars, då inleds etablering. Barslund kommer att genomföra arbetet på uppdrag av VA SYD. Under vecka 9 (1-5 mars) kommer information att gå ut brevledes till berörda.

 17. 12.02.2021 11:00

  Digitalt informationsmöte 18 februari 2021

  Inbjudan har gått ut via e-post till fastighetsägare och verkande längs Sankt Petri kyrkogata i den mån vi har haft tillgång till dessa kontaktuppgifter. Mötet sker 18 februari kl 9. Har du inte fått en inbjudan? Kontakta Kundservice 040-6351000 så skickar vi inbjudan till dig. Mötet sker i Skype.

 18. 04.02.2021 10:01

  Byggstart skjuten till mars

  Byggstart är just nu planerad till 8 mars 2021. Detta innebär också att arbetet färdigställs först i augusti 2021.

 19. 23.11.2020 14:10

  Vi besöker verksamheter

  Under december kommer representanter från VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun att besöka berörda verksamheter för att dela ut och samla in information inför byggstarten 2021. Vi kommer sen att kommunicera om status och eventuella ändringar i tidplanen under hela arbetets gång.

 20. 19.10.2020 13:50

  Markundersökningar 20-22 oktober

  På tisdag natt mot onsdag (20-21 okt), samt onsdag natt mot torsdag (21-22 okt) kommer Sweco på uppdrag av VA SYD att utföra markundersökningar i Sankt Petri Kyrkogata. Arbetet är planerat att pågå 00.30-05.30 och kan komma att innebära visst buller.