VA SYD

Arbete i gatan på Sankt Petri kyrkogata i Lund

VA SYD och Kraftringen ska renovera ledningar i Sankt Petri kyrkogata.

Vad ska hända?

VA SYD kommer att lägga nya ledningar för spill-, dag- och dricksvatten. Kraftringen kommer att renovera ledningar för fjärrvärme, el och gas. Trottoaren ska breddas.

Varför?

De nuvarande VA-ledningarna är mycket gamla och i behov av förnyelse. Dricksvattenledningen är nästan 100 år. Det har förekommit läckor i gatan och gatan har också sättningar.

Genomförande

Sankt Petri kyrkogata kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan Clemenstorget och Bredgatan under byggtiden. Fotgängare kommer att kunna passera och ta sig in till butiker och verksamheter längs gatan. Grävområdet kommer att vara inhägnat med byggstaket. Gatan kommer att återställas.

Tidplan

Januari-juli 2021