Arbete i gatan på Sankt Petri kyrkogata i Lund

VA SYD och Kraftringen ska renovera ledningar i Sankt Petri kyrkogata. Lunds kommun ska genomföra en omgestaltning.

Berörda gator:

Sankt Petri kyrkogata, Winstrupsgatan med flera

Påbörjad:

Förväntas klart:

Mars 2021

Augusti 2021

Senaste information

 1. 16.04.2021 10:00

  Vattenavstängning tisdag 20 april

  Vi planerar att koppla om vattnet till fastigheter på Sankt Petri kyrkogata tisdag 20 april. Fastigheter kan under dagen (kl 7-16) bli utan vatten under cirka en halvtimme.

 2. 09.04.2021 08:35

  Arbetet rullar på

  Under april har arbetet rullat på enligt plan. En så kallad spontlåda används i gropen för att jord från sidorna inte ska falla tillbaka i schaktet. Tillfälliga vattenledningar kommer att kopplas på under vecka 15. Då kommer också arbete pågå på Clemenstorget. 3. 18.03.2021 08:12

  Vattenavstängning och schaktarbete i helgen

  Under helgarbetet kommer det pågå schaktarbete dygnet runt, vi ber om ursäkt och förståelse för störningarna det innebär.

  Det kommer också förekomma störningar i vattenförsörjningen på fredag 19/3 mellan ca 22.00-23.59, samt lördag 20/3 mellan cirka 08.00-16.00. Hushåll som blir påverkade av detta kommer att ha ett avbrott på ca 1-1,5 timmar och avbrottet sker en gång per hushåll. Detta beror på att vi byter vissa ventiler i korsningen Bytaregatan/Sankt Petri samt Bredgatan/Sankt Petri för att kunna koppla om till tillfälligt vatten under byggtiden. Information till berörda ska komma inför.

 4. 16.03.2021 13:03

  Helgarbete 19-21 mars

  Från kl 18.00 fredag 19 mars till måndag 22 mars kl 05.00 genomförs arbete i Bytaregatan/Sankt Petri kyrkogata och Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata. Sankt Petri kyrkogata stängs av från och med 19 mars. Arbetet som ska göras är läggning av ledningar för fjärrvärme och gas, samt anslutning av ny vattenledning.

 5. 10.03.2021 09:50

  Vägavstängning från 19 mars

  Trafikanordningsplan, TA-plan, är nu antagen. Sankt Petri kyrkogata kommer att stängas av för allmän trafik från och med 19 mars. Tidplanen och etappkarta är uppdaterad.

 6. 05.03.2021 14:11

  Grävarbete inleds 15 mars

  15 mars startar grävarbete i korsningarna Bytaregatan/Sankt Petri kyrkogata och Winstrupsgatan/Sankt Petri kyrkogata. 

 7. 25.02.2021 14:17

  Etablering 8 februari

  Byggstart är fortsatt planerad till 8 mars, då inleds etablering. Barslund kommer att genomföra arbetet på uppdrag av VA SYD. Under vecka 9 (1-5 mars) kommer information att gå ut brevledes till berörda.

 8. 12.02.2021 11:00

  Digitalt informationsmöte 18 februari 2021

  Inbjudan har gått ut via e-post till fastighetsägare och verkande längs Sankt Petri kyrkogata i den mån vi har haft tillgång till dessa kontaktuppgifter. Mötet sker 18 februari kl 9. Har du inte fått en inbjudan? Kontakta Kundservice 040-6351000 så skickar vi inbjudan till dig. Mötet sker i Skype.

 9. 04.02.2021 10:01

  Byggstart skjuten till mars

  Byggstart är just nu planerad till 8 mars 2021. Detta innebär också att arbetet färdigställs först i augusti 2021.

 10. 23.11.2020 14:10

  Vi besöker verksamheter

  Under december kommer representanter från VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun att besöka berörda verksamheter för att dela ut och samla in information inför byggstarten 2021. Vi kommer sen att kommunicera om status och eventuella ändringar i tidplanen under hela arbetets gång.

 11. 19.10.2020 13:50

  Markundersökningar 20-22 oktober

  På tisdag natt mot onsdag (20-21 okt), samt onsdag natt mot torsdag (21-22 okt) kommer Sweco på uppdrag av VA SYD att utföra markundersökningar i Sankt Petri Kyrkogata. Arbetet är planerat att pågå 00.30-05.30 och kan komma att innebära visst buller.